Diverse meningen toegestaan!??

verbeeldje

 

“Mag iemand in onze vrije, democratische maatschappij ooit een onorthodox standpunt erop na houden?”, vroeg Socrates tijdens het vooronderzoek aan rechter Anytus.

“Natuurlijk wel”, luidde het antwoord. “Er bestaat hier volledige vrijheid van meningsuiting. De mensen mogen best een onorthodox standpunt erop nahouden, mits het maar een orthodox onorthodox standpunt is.”

Joseph Heller, Verbeeld je, p. 264

Kogels van links of rechts? De verantwoordelijkheid van taal

taal

 

Theodor Holman is op dreef in zijn Parool-column:

Bij de moord op Pim Fortuyn hoorde ik zeggen: ‘De kogel kwam van links.’ En nu bij de moord op Jo Cox hoor ik: ‘De kogel kwam van rechts.’ Met andere woorden: het is de schuld van links (Fortuyn) of rechts (Cox). Maar dat is onzin. Een taal beschrijft een klimaat, maar veroorzaakt dat niet zolang er debat is. Alleen de gebiedende wijs is gevaarlijk!

‘Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.’ (Soera 8, vers 12) Dit is een heilige tekst. Taal is gereedschap. Met dezelfde hamer kun je iemands hoofd inslaan en een huis bouwen. Taal kan gemeen en hard zijn, maar het is geen kogel of zwaard. Taal is niet schuldig.

Inderdaad, een opdracht is gevaarlijk. De moordenaar zelf is verantwoordelijk, ook bij hetzes. Taal is echter niet totaal onschuldig.

levi.jpg

 

Primo Levi schreef in zijn prachtige boek De verdronkenen en de geredden  (1987) hoe taal bijdroeg aan vernedering van gevangen in Auschwitz. En ook dat taal een middel was om mensen te desorienteren:

“Het grootste deel van de gevangenen die geen Duits kenden, en dus bijna alle Italianen, was binnen tien, veertien dagen na aankomst dood; op het eerste gezicht stierven ze aan honger, kou, uitputting, ziekte, maar als men beter toekijkt, was het aan onvoldoende informatie.”

Maar: dat is inderdaad anders dan Holman het bedoelt.

 

”Het grootste deel van de gevangenen die geen Duits kenden, en dus bijna alle Italianen, was binnen tien, veertien dagen na aankomst dood; op het eerste gezicht stierven ze aan honger, kou, uitputting, ziekte, maar als men beter toekijkt, was het aan onvoldoende informatie.

 

De zelfverklaarde taboedoorbrekers

Marlies Dekkers wil van een taboe af:
vagijn

Het taboe: vagina, er aan ruiken en erover praten. OK!

Maar na een minuut of twee komt weer die eeuwige intolerantie om de hoek kijken die we zo vaak treffen bij ‘ taboe’doorbrekers.

Dan zegt ze: “Ik was altijd al zo en ik merkte dat mijn vriendinnen daar anders over dachten”. En plots moet IEDEREEN over d’r vagina gaan praten. Dan moet het.

Heel raar, heel naar ook, die neiging, dat voorschrijven aan elkaar. Alsof zo’n Dekkers zich gewoon niet kan voorstellen dat andere mensen misschien wel eens zomaar geen behoefte hebben aan bepaalde handelingen/gesprekken. Dit zien we ook bij andere zaken in vooral de emancipatiebeweging: omdat bepaalde vrouwen werken, moet iedereen werken. Omdat bepaalde vrouwen zichzelf topvrouw noemen (Heleen Mees bijvoorbeeld) moet iedere vrouw naar de top streven. Of ze willen, geschikt zijn enzovoorts is van ondergeschikt belang dan.

Vrijlaten en tolerant zijn is een moeilijk ding, vaak juist voor taboedoorbrekers.

Die willen zo graag dat iedereen is als zij zijn.

Europese commissie ziet het niet scherp

 

woord

 

DE EC  wil ‘haatzaaiende’ teksten op social media bestrijden.

“De platformen zijn in een sterke mate afhankelijk van gebruikers die haatzaaiende teksten melden. Facebook benadrukt dat nogmaals. “We drukken gebruikers op het hart om dingen te melden waarvan zij denken dat die niet door de beugel kunnen”, zegt Monika Bickert, hoofd beleidszaken bij Facebook.

Tegelijk kreeg Facebook de afgelopen tijd ook kritiek dat het snel dingen offline haalt. Het platform verwijderde onlangs een cartoon van Ruben L. Oppenheimer, om deze daarna weer te herstellen. “Een medewerker had iets te enthousiast op de verwijderknop gedrukt”, was toen de reactie.”

Beoordelen of iets hate speech is, is vaak totale willekeur. En al helemaal als je het door gebruikers zelf laat doen…

 

Regeringen hebben het niet zo op de vrije mening

266px-TheoVanGogh.jpg

 

De zaak Erdogan en het geitenneukersgedicht.

Er is op social media en in media veel verbazing en woede dat de Duitse justitie vervolging van de komiek Jan Böhmermann (hebben ze in Duitsland niet voldoende aan Hans Liberg?) gaat onderzoeken.

En dat de regering hiermee instemt: http://nieuws.tpo.nl/2016/04/15/duitse-cda-toestemming-vervolging-komiek-geeft-aan-rechtstaat-serieus-nemen/

Maar er is weinig nieuws onder de zon. De Nederlandse regering boog zich in 1989 ook over een verzoek van Nederlandse (nu ja Nederlandse zouden ze zich Nederlander voelen?) moslims of Rushdie’s boek verboden kon worden:

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2004-2005/Rushdie-affaire-in-Nederland.html

(…) Na die ministerraad van vrijdag 17 februari verklaart premier Lubbers dat het kabinet heeft besloten de minister van Justitie een onderzoek te laten doen, om vast te stellen of strafvervolging mogelijk is. ‘Een prealabele analyse’, noemt minister van Justitie Korthals Altes het later in de kamer. Geen echt onderzoek dus, maar een analyse of er iets tegen het boek kan worden ondernomen op grond van de strafbaarheid van ‘smalende godslastering’, zoals omschreven in artikel 147 van het wetboek van strafrecht. Een aantal ambtenaren van het ministerie kijkt naar de passages in het boek en komt tot de conclusie dat het boek niet te verbieden is en dat strafvervolging van de schrijver ook al geen haalbare kaart is. Ze wijzen daarbij op het ‘ezel-proces’ van Gerard Reve, die in 1966 niet werd vervolgd toen hij God vergeleek met een ezel.”

Vrijheid van meningsuiting is niet iets dat regeringen echt interesseert…

Folkert Jensma en zijn wanbegrip van vrijheid van godsdienst

wegkijken

 

 

Naar aanleiding van mijn vorige blog over Beatrice de Graaf  wees iemand me op deze column van Folkert Jensma. Een column die de spanningen tussen de islam en de westerse wereld laat starten bij de cartoonrellen van 2006. Daarvoor vond al veel plaats en die cartoonrellen waren uitgelokt… Jensma laat het weg.

Ernstiger is dat een jurist als Jensma niet weet wat grondrechten zijn. Ook hij maakt dezelfde fout als De Graaf. Hij schrijft:

“De cartoonrel bleek een snoeiharde botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid. Waarbij de centrale vraag was of iedereen altijd en overal álles moet kunnen zeggen.”

En dan kan ik weer het fragment uit mijn boek

” Vrijheid van meningsuiting voor beginners” (eind 2015) herhalen:

” Vaak wordt, zelfs onder ‘intellectuelen’ (onlangs nog door historicus Beatrice de Graaf, die onderzoek doet naar terrorisme), gesteld dat de grondrechten godsdienstvrijheid en

vrijheid van meningsuiting botsen.

Deze mensen doelen er dan op dat bijvoorbeeld religieuze mensen

aanstoot nemen aan bijvoorbeeld cartoons. Een onbegrijpelijke redenering.

Godsdienstvrijheid is niets meer dan vrijheid van meningsuiting voor gelovigen. Iemand

heeft vrijheid om zijn geloof te uiten, vaak tot aan regelrechte overlast toe (…) En anderen hebben vrijheid dat belachelijk te vinden. Juist vrijheid van meningsuiting garandeert dat iedereen, gelovigen én ongelovigen, zijn gedachten vrij mag ontwikkelen. Dus mogen gelovigen ongelovigen varkens vinden en mogen ongelovigen vinden dat islamieten geitenneukers en dom zijn.

Mijn vrijheid iemand met een tulband op belachelijk te vinden, of besnijdenis binnen het

jodendom aan te vallen, botst totaal niet met hun geloof. De botsing tussen gelovigen die

vinden dat anderen hun geloof niet mogen beledigen en de vrijheid van meningsuiting is

een botsing van meningen. Godsdienstvrijheid betekent niet: recht op hebben op niet

beledigd te worden.

Geloof blijkt voor velen moeilijk te relativeren.”

 

Jensma, De Graaf en meer mensen maken deze fout. Wat is dat toch? Het is een bepaalde eerbied voor geloof. Onterecht, want waarom zou een geloof – er zijn er zoveel !- een meerdere opinie zijn dan een andere opinie?

Enfin, op naar de volgende “intellectueel” die zich plechtig uitlaat over grondrechten en er geen bal van snapt.

 

Beatrice de Graaf en haar wanbegrip van godsdienst en opinie-uiting

wegkijken

De laatste tijd zien we geregeld de sympathieke Beatrice de Graaf in de media om over terrorisme te spreken – waarbij ze het woord islam als factor niet graag noemt…

Christenunie-partijlid de Graaf gaat wel eens in de mist in. Ze is wel erg pro-religie. Dat mag, maar verkeerde intformatie verstrekken is niet handig.

Dus ik acht het tijd  een fragment uit mijn boek ” Vrijheid van meningsuiting voor beginners” (eind 2015) even op te graven. Gaat-ie:

” Vaak wordt, zelfs onder ‘intellectuelen’ (onlangs nog door historicus Beatrice de Graaf, die

onderzoek doet naar terrorisme), gesteld dat de grondrechten godsdienstvrijheid en

vrijheid van meningsuiting botsen.

Deze mensen doelen er dan op dat bijvoorbeeld religieuze mensen

aanstoot nemen aan bijvoorbeeld cartoons. Een onbegrijpelijke redenering.

Godsdienstvrijheid is niets meer dan vrijheid van meningsuiting voor gelovigen. Iemand

heeft vrijheid om zijn geloof te uiten, vaak tot aan regelrechte overlast toe (kerkklokken,

mohammedaanse gebedsoproepen, besnijdenis). En anderen hebben vrijheid dat

belachelijk te vinden. Juist vrijheid van meningsuiting garandeert dat iedereen, gelovigen

én ongelovigen, zijn gedachten vrij mag ontwikkelen. Dus mogen gelovigen ongelovigen

varkens vinden en mogen ongelovigen vinden dat islamieten geitenneukers en dom zijn.

Mijn vrijheid iemand met een tulband op belachelijk te vinden, of besnijdenis binnen het

jodendom aan te vallen, botst totaal niet met hun geloof. De botsing tussen gelovigen die

vinden dat anderen hun geloof niet mogen beledigen en de vrijheid van meningsuiting is

een botsing van meningen. Godsdienstvrijheid betekent niet: recht op hebben op niet

beledigd te worden.

Geloof blijkt voor velen moeilijk te relativeren.”

De Graaf zei het afgelopen jaar in Maarten en in NRC dat vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst botsen. Shocking, dat iemand zo denkt. Die vrijheden botsen niet, zie uitleg boven, tenzij je geen kritiek kunt velen op godsdienst. Zij drukte zich in een teleurgesteld uit dat in het westen de vrijheid van meningsuiting het dan won van vrijheid van godsdienst.

Ze weet dus gewoon niet wat vrijheid van godsdienst inhoudt! Heel eng, want zij wordt gezien als het genuanceerde geluid.